Stichting Historische Behangsels
en Wanddecoraties in Nederland

Doelstellingen SHBW
  • Vergroten en verbreiden van de kennis over behangsels en andere wanddecoraties
  • inventariseren, documenteren en verzamelen van materialen en collecties
  • bevorderen van conservering en restauratie
  • beheer van de Utrechtse Behang Collectie
  • bevorderen van de belangstelling door middel van educatieve activiteiten als excursies, tentoonstellingen, lezingen en publicaties

Activiteiten
Voor donateurs en begunstigers organiseert de SHBW regelmatig excursies en/of lezingen. Er worden per jaar tenminste twee excursies georganiseerd. Doelstelling hierbij is zo veel mogelijk locaties te bezoeken die doorgaans moeilijk of niet voor publiek toegankelijk zijn. Voor deelname aan de excursies dient u donateur of begunstiger te zijn.

Donateurs en begunstigers ontvangen twee keer per jaar een nieuwsbrief. Dit orgaan licht u in over de activiteiten van de SHBW en informeert over tal van wetenswaardigheden en nieuwtjes in betrekking tot het historische behang.

De Stichting Historische Behangsels werkt samen in het > Platform Mariaplaats <. Dit is een samenwerkingsverband van een aantal organisaties die zich landelijk bezighouden met onderzoek op het terrein van de materiŽle cultuurhistorie.

In 2001 ontving de SHBW De Vuurslag, Prijs van de Antiekbeurs te 's-Hertogenbosch voor toegepaste kunst.